Vi är teamet bakom Finn Medicinen

 

Ulrika Landin

Farmaceut med 20 års erfarenhet av att leverera rätt läkemedel i rätt dos till rätt patient i rätt tid. Genom mitt arbete på flera apotek och sjukhusapotek har Ulrika erfarenhet av att utveckla processer och stödsystem för att läkemedelshanteringen skall vara patientsäker hela vägen. 

Kontakt: ulrika.landin@finnmedicinen.se

 

Niklas Landin

Civilingenjör och MBA med 20 års erfarenhet från mjukvaruindustrin med roller inom produktutveckling, försäljning och ledarskap.

Kontakt: niklas.landin@finnmedicinen.se

 

Kristoffer Voigt

Elektronikingenjör som tidigare varit ansvarig för norra europas modernaste plockrobot för läkemedel. Efter arbete med Apoteket AB:s kvalitetavdelning och teknikavdelning vet Kristoffer vad som krävs när det gäller teknik och läkemedel.

Kontakt: kristoffer.voigt@finnmedicinen.